Sympetridae

De Odonates du Monde


Mise à jour le 13.06.2024

> Odonata > Epiproctophora > Anisoptera > Libellulines > Libelluloidea

••••• En (p)réparation...

Sympetridae Tillyard, 1917

Type - Sympetrum Newman, 1833

Espèces

Bradinopyga, Bradinopyga cornuta, Bradinopyga geminata, Bradinopyga konkanensis, Bradinopyga strachani, Carajathemis,  Carajathemis simone, Cyanothemis, Cyanothemis simpsoni, Deielia, Deielia phaon, Indothemis, Indothemis carnatica, Indothemis limbata, Nannodiplax, Nannodiplax rubra, Nesogonia, Nesogonia blackburni, Nothodiplax, Nothodiplax dendrophila, Pachydiplax,  Pachydiplax longipennis, Pseudoleon (→ Erythrodiplactidae), Rhodopygia, Rhodopygia cardinalis, Rhodopygia geijskesi, Rhodopygia hinei, Rhodopygia hollandi, Rhodopygia pruinosa, Sympetrum, Sympetrum ambiguum, Sympetrum arenicolor, Sympetrum baccha, Sympetrum chaconi, Sympetrum cordulegaster, Sympetrum corruptum, Sympetrum costiferum, Sympetrum croceolum, Sympetrum daliensis, Sympetrum danae, Sympetrum darwinianum, Sympetrum depressiusculum, Sympetrum dilatatum, Sympetrum eroticum, Sympetrum evanescens, Sympetrum flaveolum, Sympetrum fonscolombei [ad Sympetrum fonscolombii], Sympetrum frequens, Sympetrum gilvum, Sympetrum gracile, Sympetrum haritonovi, Sympetrum hypomelas, Sympetrum illotum, Sympetrum infuscatum, Sympetrum internum, Sympetrum janeae [+], Sympetrum kunckeli, Sympetrum maculatum, Sympetrum madidum, Sympetrum meridionale, Sympetrum nantouensis, Sympetrum nigrifemur, Sympetrum nigrocreatum, Sympetrum nomurai, Sympetrum obtrusum, Sympetrum onsupyongensis, Sympetrum orientale, Sympetrum pallipes, Sympetrum paramo, Sympetrum parvulum, Sympetrum pedemontanum, Sympetrum pochonboensis, Sympetrum risi, Sympetrum roraimae, Sympetrum rubicundulum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum semicinctum, Sympetrum signiferum, Sympetrum sinaiticum, Sympetrum speciosum, Sympetrum striolatum, Sympetrum thailandensis, Sympetrum tibiale, Sympetrum uniforme, Sympetrum vicinum, Sympetrum villosum, Sympetrum vulgatum, Sympetrum xiaoi, Viridithemis, Viridithemis viridula, Ypirangathemis, Ypirangathemis calverti